FREMOTON
Wij houden U draaiende
 

FREMOTON - Wij houden u draaiende


NETFILTERS en EMC FILTERS


EMC RICHTLIJNEN:


Wat zeggen de fabrikanten over de EMC richtlijnen?


LET OP: ER IS EEN VERSCHIL TUSSEN EEN EMC FILTER EN EEN EMC NETFILTER.

DAT ZIJN DUS TWEE VERSCHILLENDE DINGEN.

EEN EMC FILTER IN EEN REGELAAR IS EEN VEREISTE EN EEN EMC NETFILTER IS NOG NIET ALTIJD VERPLICHT.


Control Techniques zegt:


Bij het toepassen van de EN61800-3 norm is het belangrijk, dat u zich realiseert, dat hogere elektromagnetische straling aanwezig is en er dus een risico bestaat, dat storingen op meer gevoelige apparaturen in de omgeving ontstaat.

Bij de toepassing van de EN61800-3 norm is het van belang, dat in een schakelpaneel voorbereidingen zijn getroffen om alsnog ontstorende maatregelen te kunnen nemen, als dit nodig blijkt, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een  EMC netfilter.

In veel gevallen zijn de kosten voor filters en dergelijke te rechtvaardigen om risico's te minimaliseren.


Zo ver Control Techniques.Intern EMC filter:


Minimale eisen, waar men aan moet voldoen:


Regelaars met interne EMC filters, zonder aanvulling van een extern netfilter, voldoen gemiddeld aan de EN61800-3 norm.

Fabrikanten zullen dat ook middels certificaten aantonen.

Deze norm is van toepassing op installaties, aangesloten op een industrieel net, dat geen verbinding heeft met huishoudelijke netten.


Externe EMC NETFILTERS:

Waar strikte conformiteit met de EN61000-6-3 of EN61000-6-4 norm noodzakelijk is, moeten regelaars worden geïnstalleerd met EMC netfilters en moeten speciale maatregelen in de installatie worden getroffen. Zie richtlijnen van de fabrikant.


Wat leert ons deze tekst:


Alle frequentieregelaars moeten minimaal beschikken over het liefst een interne EMC filter. 

Richtlijnen ten aanzien van EMC Netfilters zijn als zodanig nog niet bindend.


CE MARKERING:

De CE-markering op het product (lees: frequentieregelaar) garandeert het vrije verkeer van het product binnen de EEG. Het garandeert ook, dat het product voldoet aan de (voor veel landen verschillende) geldende eisen. En het product (lees: frequentieregelaar) zal dus zijn voorzien van een intern EMC filter.


Frequentieregelaars dragen het CE-merkteken als bewijs, dat wordt voldaan aan de Laagspanningsrichtlijn (LVD) en de Electro Magnetische Compatibiliteits richtlijnen (EMCD).


Informeer bij aanschaf van een frequentieregelaar altijd of er een intern EMC filter in de regelaar zit en vraag naar het certificaat van de fabrikant.

Dit certificaat zit meestal als copy in de documentatie.


DUS:

Geen frequentieregelaar zonder EMC-filter.

Een EMC Netfilter is dus (nog) niet altijd nodig.


Mocht het nodig zijn om een EMC Netfilter te plaatsen, dan  geeft de fabrikant in bijna alle gevallen aan, hoe je dat het best kunt doen.


Heb je een EMC Netfilter nodig, neem dan contact met ons op.